Dataset

Noodbergingsgebieden (Omgevingsverordening)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
  • Water
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat noodbergingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. In deze Omgevingsverordening hebben wij bestemmingen en regels opgenomen om de geschiktheid van deze gebieden voor de functie van noodberging te waarborgen. Deze regels bevatten in ieder geval een verbod om anders dan hoogwaterbestendig te bouwen en een verbod om anders dan hoogwaterbestendig infrastructuur aan te leggen. Noodbergingsgebieden fungeren als extra waterbergingsgebieden voor die situaties waarin alle waterbergingsgebieden al in gebruik zijn en nog meer tijdelijke bergingscapaciteit nodig is. Noodbergingsgebieden worden gemiddeld één keer in de 100 jaar of minder vaak ingezet.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/PV_Noodbergingsgebieden.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Noodbergingsgebieden

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:Noodbergingsgebieden

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint