Dataset

Inlaat_bergingsgebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een inlaatduiker, of kortweg inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in een waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in een polder te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit een duiker met aan de kant van het buitenwater een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten (Wikipedia, 2014). Een calamiteiten inlaat wordt ingezet om een waterbergingsgebied vol te laten lopen tijdens een hoogwatercalamiteit.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/501697b7-eb93-4c06-a755-0b58c073688c/attachments/in_aflaat.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OpenData:Inlaat_bergingsgebied

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/ows?SERVICE=WMS

Inlaat_bergingsgebied

Inlaat_bergingsgebied

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/Geoserver/wfs

Inlaat_bergingsgebied