Dataset

Bergingsgebieden (Omgevingsverordening 2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Bijgewerkt 26/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat bergingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels voor het gebruik van de grond in bergingsgebieden opgenomen. Bergingsgebieden zijn bedoeld om bij wateroverlast (hoge boezemwaterstanden) boezemwater gecontroleerd in te laten en tijdelijk te bergen om overstromen of doorbreken van boezemkaden elders te voorkomen. Zo mogelijk geven we bergingsgebieden ook andere functies (bijv. natuur, recreatie). Bergingsgebieden worden vaker dan gemiddeld één keer in de honderd jaar ingezet.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Landelijk Gebied en Water, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

Bergingsgebieden

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:Bergingsgebieden

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer

OGC:WFS