Dataset

Bergingsgebied, volgens bestemmingsplan

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlakte/waterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. Herkomst definitie: Aquo. De begrenzing van het bergingsgebied "feitelijk" wordt gevormd door de kering rond het gebied en komt vaak niet overeen met het bestemmingsgebied "volgens bestemmingsplan", in de meeste gevallen is de planologische, groter. Dit heeft als oorzaak dat aan de laatste de schaderegeling is gekoppeld. Percelen buiten het feitelijke gebied kunnen, door inzet van de polder, schade ondervinden en zijn daarom in het planologische gebied opgenomen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Bergingsgebied_bestemmingsplan

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Bergingsgebied_bestemmingsplan

OpenData:Bergingsgebied_bestemmingsplan

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Bergingsgebied_bestemmingsplan

Documentatie

bergingsgebied (Kennisbank waterschap Hunze en Aa's)

HTML Publiek domein
Download: https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-f6e6b4bc-cee5-4a2e-951a-ad6d1ea5bc9b

WWW:LINK-1.0-http--link