Dataset

Bergingsgebied, feitelijk

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Bijgewerkt 05-04-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlakte/waterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. Herkomst definitie: Aquo. De begrenzing van het bergingsgebied "feitelijk" wordt gevormd door de kering rond het gebied en komt vaak niet overeen met het bestemmingsgebied "volgens bestemmingsplan", in de meeste gevallen is de planologische, groter. Dit heeft als oorzaak dat aan de laatste de schaderegeling is gekoppeld. Percelen buiten het feitelijke gebied kunnen, door inzet van de polder, schade ondervinden en zijn daarom in het planologische gebied opgenomen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Bergingsgebied_feitelijk

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Bergingsgebied_feitelijk

OpenData:Bergingsgebied_feitelijk

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms

Bergingsgebied_feitelijk