Dataset

Adopties naar lengte van de procedure

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens in de tabel 'Adopties via de rechtbanken naar lengte van de procedure' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende adoptieverzoeken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gewone adopties en stiefouderadopties. In de tabel is het tijdsverloop weergegeven tussen de start van de juridische procedure bij de rechtbank en de uitspraak van de rechter. Voor buitenlandse kinderen die via de rechtbank worden geadopteerd geldt dat deze procedure bij de rechtbank pas kan worden begonnen na een verplichte verzorgingstermijn van (in de meeste gevallen) een jaar. Adopties die onder het Haags Adoptieverdrag vallen zijn niet opgenomen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37806

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37806

Adoptie - uitspraken met betrekking tot gewone en stiefouderadopties naar lengte van procedure.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37806

Adoptie - uitspraken met betrekking tot gewone en stiefouderadopties naar lengte van procedure.