Dataset

Stiefouderadopties naar leeftijd kind bij indiening van het adoptieverzoek

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens in de tabel 'Stiefouderadopties naar leeftijd kind' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende stiefouderadoptieverzoeken. In de tabel staan de stiefouderadopties naar leeftijd van de kinderen op het moment van het indienen van het adoptieverzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71395ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71395ned

Stiefouderadoptie naar leeftijd kinderen op het moment van indienen van het adoptieverzoek.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71395ned

Stiefouderadoptie naar leeftijd kinderen op het moment van indienen van het adoptieverzoek.