Dataset

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 26-10-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel bevat cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen. Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbaar net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is dus niet in deze cijfers opgenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en regio.

De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

De levering van aardgas van de bedrijfstak D Energievoorziening is in overleg met belanghebbenden in 2015 en 2016 in zijn geheel beveiligd. Dit is om vervolguitval bij andere bedrijfstakken te voorkomen. Let op: bedrijfstak D is in 2015 en 2016 ook niet meegeteld in het totaal aardgas (A-U Alle economische activiteiten).

De levering van elektriciteit van de bedrijfstak D Energievoorziening is in 2015 en 2016 ook in zijn geheel beveiligd. Let op: bedrijfstak D is in 2015 niet meegeteld in het totaal elektriciteit (A-U Alle economische activiteiten). In 2016 is deze bedrijfstak wel meegeteld in het totaal elektriciteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2019 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2021: Definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd. De subRES-regio's zijn aan de tabel toegevoegd; met ingang van het verslagjaar 2019 worden cijfers getoond van subRES-regio's.

Daarnaast zijn een aantal bijzondere regio's die niet werden gebruikt verwijderd. Het betreft de regio's: NL00: Nederland, Buitenland, Niet in te delen, NL98: Buitenland, NL99: Nederland; niet in te delen, LDG4: West-Nederland, exclusief G4 (LD), LDZZ: Extra-Regio (LD), LD98: Buitenland (LD), PV98: Buitenland (PV), , PVZZ: Extra-Regio (PV), CR98: Buitenland (CR), CR99: Niet in te delen (CR), CRZZ: Extra-Regio (CR), G40, G44, ES98: Buitenland (ES)

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 3e kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82538NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82538NED

Leveringen aardgas en elektriciteit via het openbaar net Bedrijven, provincies, vier grote steden, gemeenten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82538NED

Leveringen aardgas en elektriciteit via het openbaar net Bedrijven, provincies, vier grote steden, gemeenten