Dataset

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 29-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont de gemiddelde prijzen voor aardgas en elektriciteit. De totaalprijs is de som van de leveringsprijs en de netwerkprijs.

De totaalprijs is de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking wordt buiten beschouwing gelaten.

Het prijsplafond dat door de Nederlandse overheid is ingesteld voor 2023 is niet verwerkt in de prijzen. Bij de volgende update zal dit wel het geval zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e half jaar 2009

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn van het meest recente half jaar en lopende jaar voorlopig, overige cijfers zijn definitief. Let op: Vanwege de verwerking van het prijsplafond die nog plaats gaat vinden, zijn de cijfers van het 1e half jaar van 2023 deze keer een extra periode voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024 Cijfers over het 2e half jaar van 2023 en jaargegevens van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden drie maanden na afloop van het half jaar gepubliceerd, eind september en eind maart.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85666NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85666NED

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85666NED

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw