Dataset

Motorbrandstoffen; adviesprijzen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
  • Weg
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de prijzenstatistieken, gegevens over de prijzen van motorbrandstoffen. Deze tabel bevat adviesprijzen van motorbrandstoffen die afkomstig zijn van de grote oliemaatschappijen, c.q. van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE). Er zijn jaargegevens beschikbaar vanaf 1913. Sinds 1997 is de frequentie verhoogd en worden er kwartaalgegevens gepubliceerd. Tot en met 1995 hebben de prijzen betrekking op een bediende pomp, daarna op een pomp met zelfbediening. Vanaf 1 maart 2001 is de autodieselolie laagzwavelig.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1913 Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers: De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Wijzigingen per mei 2010 Geconstateerd is dat enkele cijfers in het bronbestand onjuist waren. Op basis van het herziene bestand zijn de prijzen opnieuw berekend. Als gevolg hiervan zijn de volgende prijzen gecorrigeerd: Prijzen van het 3e kwartaal 2008 voor ongelode benzine 95 en 98. Prijzen van het 2e en 3e kwartaal 2008 voor LPG.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet. Waarneming wordt voortgezet op basis van pompprijzen. Deze gegevens zijn te vinden in de tabel: Consumentenprijzen; pompprijzen motorbrandstoffen, per dag

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7521

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7521

Prijzen van enkele motorbrandstoffen. In euro per 100 liter, inclusief BTW.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7521

Prijzen van enkele motorbrandstoffen. In euro per 100 liter, inclusief BTW.