Dataset

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen; energiedrager

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de verbrandingswaarden van de in Nederland gebruikte brandstoffen. Dit zijn motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers zoals bouw en landbouw. Daarnaast de brandstoffen die verbruikt worden om elektriciteit op te wekken. De chemische samenstelling van benzine en diesel is in de loop der jaren sterk gewijzigd. Door het verbod op lood werden vervangende octaanverhogende additieven gebruikt met een andere verbrandingswaarde.

Door de introductie van verplicht bijgemengde biobrandstoffen is de verbrandingswaarde van motorbrandstoffen voor wegverkeer verder gewijzigd. In motorbenzine en diesel welke in Nederland aan de pomp verkocht worden is een verplichte hoeveelheid biobrandstoffen bijgemengd. In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat sinds 2007 een deel van het totale verbruik aan benzine en diesel voor vervoer uit hernieuwbare energie moet bestaan, de zogenaamde bijmengverplichting.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 1990.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per november 2023: Cijfers 2015-2020 zijn gereviseerd. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per februari 2023: Geen wijzigingen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85365NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85365NED

Verbrandingswaarden in Nederland gebruikte brandstoffen per energiedrager Motorbrandstoffen (vervoer, bouw en landbouw) en opwekken elektriciteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85365NED

Verbrandingswaarden in Nederland gebruikte brandstoffen per energiedrager Motorbrandstoffen (vervoer, bouw en landbouw) en opwekken elektriciteit