Dataset

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen; energiedrager

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de verbrandingswaarden van de in Nederland gebruikte brandstoffen. Dit zijn motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers zoals bouw en landbouw. Daarnaast de brandstoffen die verbruikt worden om elektriciteit op te wekken. De chemische samenstelling van benzine en diesel is in de loop der jaren sterk gewijzigd. Door het verbod op lood werden vervangende octaanverhogende additieven gebruikt met een andere verbrandingswaarde.

Door de introductie van verplicht bijgemengde biobrandstoffen is de verbrandingswaarde van motorbrandstoffen voor wegverkeer verder gewijzigd. In motorbenzine en diesel welke in Nederland aan de pomp verkocht worden is een verplichte hoeveelheid biobrandstoffen bijgemengd. In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat sinds 2007 een deel van het totale verbruik aan benzine en diesel voor vervoer uit hernieuwbare energie moet bestaan, de zogenaamde bijmengverplichting.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 1990.

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per november 2023: Cijfers 2015-2020 zijn gereviseerd. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per februari 2023: Geen wijzigingen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85365NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85365NED

Verbrandingswaarden in Nederland gebruikte brandstoffen per energiedrager Motorbrandstoffen (vervoer, bouw en landbouw) en opwekken elektriciteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85365NED

Verbrandingswaarden in Nederland gebruikte brandstoffen per energiedrager Motorbrandstoffen (vervoer, bouw en landbouw) en opwekken elektriciteit