Dataset

Kenmerken van electriciteits- en warmteproductie uit biomassaverbrandingsinstallaties (01-01-2013 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Industry
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Electriciteits- en warmteproductie uit biomassaverbrandingsinstallaties. Het gaat hierbij om het verbranden van papierslib, biomassa in cementovens en decentrale houtverbranding voor elektriciteits- en warmteproductie. Uitgezonderd zijn; Afvalverbrandingsinstallaties, Bij- en meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales, houtketels en houtkachels voor warmte en installaties die biogas uit vergisters verbranden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Data zijn afkomstig van CertiQ en door CBS beoordeeld op plausibiliteit. Het kan zijn dat het CBS correcties heeft doorgevoerd. Komt weinig voor. Zie verder ook de jaarlijkse publicatie Hernieuwbare Energie in Nederland jjjj.

Populatie

Alle installaties uit de beschrijving.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f57bb

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier