Dataset

Kenmerken van de electriciteitsproduktie van elektriciteitscentrales (01-01-2013 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Industry
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Elektriciteitsproductie van energiecentrales, toegerekend aan de meegestookte biomassa.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Data zijn afkomstig van CertiQ en door CBS beoordeeld op plausibiliteit eventueel aangevuld met data uit de eigen waarneming (Z027).

Populatie

Energiecentrales die biomassa meestoken.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f571f

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier