Dataset

Aardgas - en elektriciteitsverbruik; energie - afnemers, 1993 - 1999

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aardgas- en elektriciteitsverbruik van energie-afnemers.

Gegevens beschikbaar: Van 1993 tot en met 1999

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 1997 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 1998 en 1999 zijn voorlopig.

Wijziging per 6 juli 2001 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7444

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7444

Aardgas - en elektriciteitsverbruik van de industrie, transport, huishoudens en overige energie-afnemers.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7444

Aardgas - en elektriciteitsverbruik van de industrie, transport, huishoudens en overige energie-afnemers.