Dataset

Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig aardgasverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik. Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau. De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van aardgasaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar voor: 2019, 2020 en 2022

Status van de cijfers: De gegevens zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85188NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85188NED

Aardgas belastingschijf Aardgasverbruik, belastingschijf, SBI2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85188NED

Aardgas belastingschijf Aardgasverbruik, belastingschijf, SBI2008