Dataset

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont de gemiddelde prijzen voor aardgas en elektriciteit. De totaalprijs is de som van de leveringsprijs en de netwerkprijs.

De totaalprijs is de prijs die betaald wordt door de eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrieel bedrijf dat de energie gebruikt bij het productieproces. Aardgas dat gebruikt wordt als grondstof of voor elektriciteitsopwekking wordt buiten beschouwing gelaten.

Het prijsplafond dat door de Nederlandse overheid is ingesteld voor 2023 is niet verwerkt in de prijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e half jaar 2009

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn van het meest recente half jaar en lopende jaar voorlopig, overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2023 Deze tabel is nu voor het eerst gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden drie maanden na afloop van het half jaar gepubliceerd, eind september en eind maart.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85666NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85666NED

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85666NED

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw