Dataset

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa. In deze tabel wordt het verbruik van hernieuwbare energie op twee manieren uitgedrukt:

  1. Bruto eindverbruik
  2. Vermeden verbruik van fossiele primaire energie Daarnaast wordt aangegeven hoeveel emissies van CO2 worden vermeden door het verbruik van hernieuwbare energie. De cijfers worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2013.

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2013, berekend volgens het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (2010, AgentschapNL).

Wijzigingen per 29 juni 2015: Geen, deze tabel is stopgezet omdat de methode is veranderd. Deze tabel wordt opgevolgd door "Hernieuwbare energie; eindverbruik en vermeden verbruik fossiele energie". Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7516

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7516

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7516

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.