Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het energieverbruik en de energieopwekking bij het zuiveren van afvalwater in stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties die in beheer zijn bij de waterschappen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar type zuivering, slibstabilisatiemethode en grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers: De cijfers over 2021 in deze tabel zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023: De tabel is aangevuld met voorlopige cijfers over 2021 en definitieve cijfers over 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over 2022 en de definitieve cijfers over 2021 verschijnen in september 2023.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83029NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83029NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aankoop, productie, en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83029NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aankoop, productie, en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.