type-icon

Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 24/01/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het energieverbruik en de energieopwekking bij het zuiveren van afvalwater in stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties die in beheer zijn bij de waterschappen.
De uitkomsten worden uitgesplitst naar type zuivering, slibstabilisatiemethode en grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 in deze tabel zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 oktober 2020:
De tabel is aangevuld met voorlopige cijfers over 2019.
In de vorige versie van deze tabel was de verdeling van de energiegegevens per zuiveringstype voor 2018 niet correct door onjuiste codering. In de huidige versie is dit hersteld. Door nagekomen nieuwe informatie is ook de verdeling van de cijfers naar methode van slibstabilisatie voor 2018 gewijzigd. Koude slibgisting komt ingaande 2018 niet meer voor en er is een lichte verschuiving opgetreden van enkeltraps warme slibgisting naar tweetraps warme slibgisting.
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor alle totaalcijfers over 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2020 en de definitieve cijfers over 2019 verschijnen in september 2021.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83029NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83029NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aankoop, productie, en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83029NED

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aankoop, productie, en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.