type-icon

Dataset

Dataset Energiepotentiekaart Assen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Assen
Bijgewerkt 04/03/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dataset van een onderzoek naar de ruimtelijke verdeling van duurzame-energie-potenties. De mogelijke onderzoeken op gebied van windenergie, zonenergie, geothermie en WKO worden weergegeven in deze dataset.

Contactinformatie
Naam: Assen
Email: info@assen.nl
Website: https://www.assen.nl
Phonenumber: 14 0592

Webservice

Dataset Energiepotentiekaart Assen WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/Energietransitie/Energiepotentiekaart_Gemeente_Assen/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Dataset Energiepotentiekaart Assen WMS

Dataset Energiepotentiekaart Assen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/Energietransitie/Energiepotentiekaart_Gemeente_Assen/MapServer

Dataset Energiepotentiekaart Assen Map Service

Download

Dataset Energiepotentiekaart Assen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Dataset Energiepotentiekaart Assen Map Service

Preview

Dataset Energiepotentiekaart Assen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Dataset Energiepotentiekaart Assen Map Service

Dataset Energiepotentiekaart Assen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Energiepotentiekaart Assen Map Service