Dataset

Energiepotentieel biomassa

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 05/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De dataset geeft de potentiele energie weer die uit biomassa kan worden gewonnen (jaarlijkse bijgroei). Er wordt onderscheid gemaakt in 4 stromen: Wegbermen, bos en bomen, natuurgraslanden en heide. De waarden voor de potentiele energie zijn bepaald met de formules uit het rapport "Biomassa uit het landschap van Drenthe" (Debets b.v., 2012).

Contactinformatie
Name: Team Milieu, Bodem en Energie, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.MILIEU_ENERGIE_POT_BIOMASSA_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Energiepotentieel biomassa

GBI.MILIEU_ENERGIE_POT_BIOMASSA_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Energiepotentieel biomassa