Dataset

Energieprijzen; historie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over energieprijzen van 1905 tot en met 2003.

Gegevens beschikbaar: 1905 tot en met 2003. Frequentie: om de vijf jaar tot en met 1935, jaarlijks vanaf 1935.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief. De publicatie staat in het archief. Dat wil zeggen dat de cijfers niet worden geactualiseerd.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Voorheen waren de cijfers over de historie van de energieprijzen opgenomen in de StatLine tabel Historie energie en water. Deze tabel is gesplitst in meerdere kleinere tabellen, waaronder deze tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71556ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71556ned

Prijzen van elektriciteit, gas, stookolie, huisbrandolie, petroleum, benzine, diesel en LPG.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71556ned

Prijzen van elektriciteit, gas, stookolie, huisbrandolie, petroleum, benzine, diesel en LPG.