Dataset

Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen consumentenartikelen, 2000 - 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gemiddelde prijzen per jaar van een selectie van artikelen vanaf 2000. De gemiddelde prijs heeft betrekking op een gekozen eenheid die u in de toelichting bij de artikelen kunt vinden. De kwaliteit van sommige artikelen wijzigt in de loop van de jaren. Het doel van de tabel is om de prijs van gangbare producten weer te geven en inzicht te geven in de gemiddelde prijs in dat jaar. In de toelichting bij de artikelen staan de eventuele wijzigingen beschreven.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2018.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 november 2019: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80346ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80346ned

Gemiddelde prijzen van consumentenartikelen zoals brandstoffen, eten en drinken in de horeca, levensmiddelen en diensten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80346ned

Gemiddelde prijzen van consumentenartikelen zoals brandstoffen, eten en drinken in de horeca, levensmiddelen en diensten