Dataset

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u de consumentenprijsindex (CPI) vanaf het jaar 1900. Deze reeks is een benadering en is ontstaan door verschillende reeksen te koppelen. De index laat de prijsontwikkeling zien van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen. De jaarmutatie CPI is de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van deze indexreeks. Door afrondingsverschillen kan die afwijken van de officieel gepubliceerde jaarmutatie CPI.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers: De eerste keer dat een cijfer over een verslagjaar gepubliceerd wordt, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de volgende publicatie is het cijfer definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers publiceert het CBS jaarlijks aan het begin van een kalenderjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71905ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71905ned

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71905ned

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.