Dataset

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI). Dit indexcijfer geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden in Nederland aanschaft. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex. Dit is de CPI exclusief invloed van overheidsmaatregelen zoals BTW.

Naast deze indices bevat de tabel de inflatie. Inflatie als economisch begrip is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. De maand-op-maand ontwikkeling staat ook in de tabel. U kunt deze cijfers over 269 combinaties van productgroepen bekijken. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2016 Geen, deze tabel is stop gezet.

Wijzigingen per 10 december 2015 Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. De cijfers van de groepen 04100 ‘Werkelijke huur’ en 04200 ‘Toegerekende huur eigen woning’ van oktober 2015 zijn daarom aangepast.

De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

De afgeleide CPI is over de maand augustus 2015 0,01 indexpunt naar beneden bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71311ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71311ned

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71311ned

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100).