Dataset

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen naar regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
  • Economy
  • Renting and letting
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de verhoging van de woninghuur per regio. Er is onderscheid gemaakt naar de huurverandering in- en exclusief huurharmonisatie. Daarnaast is er een verdeling naar de provincies en de 4 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld en zijn belangrijke input voor de prijsontwikkeling van de huisvesting in de consumentenprijsindex.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Frequentie: Stopgezet per 10 oktober 2011.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80503ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80503ned

Huurverhoging naar regio, huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie en huurharmonisatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80503ned

Huurverhoging naar regio, huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie en huurharmonisatie