Dataset

Huurverhoging woningen; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Renting and letting
  • Housing
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde- en geliberaliseerde huurwoningen. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie en de 4 grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023. De cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83162NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83162NED

Huurverhoging naar regio Huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83162NED

Huurverhoging naar regio Huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie