Dataset

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen naar verhuurder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Renting and letting
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de verhoging van de woninghuur in Nederland. Er is onderscheid gemaakt naar de huurverandering in- en exclusief huurharmonisatie. Daarnaast is er onderscheid naar commercieel verhuur en niet-commercieel verhuur. De huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld en is belangrijke input voor de prijsontwikkeling van de huisvesting in de consumentenprijsindex.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Frequentie: Stopgezet per 10 oktober 2011.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80573ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80573ned

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland; soort verhuurder, commercieel verhuur, niet-commercieel verhuur, huurharmonisatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80573ned

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland; soort verhuurder, commercieel verhuur, niet-commercieel verhuur, huurharmonisatie