Dataset

Woningbezit sociale verhuurders per provincie, 1995 - 2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1995 - 2000.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7312SHFO

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7312SHFO

Woningbezit, toe- en afname woningbezit sociale verhuurders, aantal sociale verhuurders, per provincie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7312SHFO

Woningbezit, toe- en afname woningbezit sociale verhuurders, aantal sociale verhuurders, per provincie.