Dataset

Bevolking naar woningbezit; herkomst en woongemeente; 2003-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over alle personen die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden. De tabel geeft van een geselecteerde groep personen het percentage dat in een huur of een eigen woning woont.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie, woongemeente, perioden.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2006 Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting: Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 1 december 2009: De cijfers over 2006 zijn toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71773ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71773ned

Aandeel personen dat in een huur - of eigenwoning woont Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie, woongemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71773ned

Aandeel personen dat in een huur - of eigenwoning woont Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie, woongemeente