Dataset

Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Woningbezit sociale verhuurders naar soort woning (goedkoop, betaalbaar, duur) en per gemeente.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 2000 - 2001.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22-05-2003 De cijfers voor 2001 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. Er worden geen nieuwe cijfers meer toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70160NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70160NED

Woningbezit, toe- en afname woningbezit sociale verhuurders, naar soort woning, gemeenten en regionale indelingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70160NED

Woningbezit, toe- en afname woningbezit sociale verhuurders, naar soort woning, gemeenten en regionale indelingen