Dataset

Huurontwikkeling woningen; soort ontwikkeling, soort verhuurder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Renting and letting
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurontwikkeling (verlaging, gelijk gebleven, verhoging) bij sociale en overige verhuurders.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023: De cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84823NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84823NED

Huurontwikkeling, huurverhoging, huurverlaging, huur gelijk gebleven soort verhuurder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84823NED

Huurontwikkeling, huurverhoging, huurverlaging, huur gelijk gebleven soort verhuurder