Dataset

Incidentele loonontwikkeling

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Incidentele loonontwikkeling van uur- maand- en jaarlonen van werknemers bij bedrijven en instellingen. Naar SBI'93, Cao-sector en arbeidsmarktstatus.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37812

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37812

Incidentele loonontwikkeling van werknemers naar Standaard bedrijfsindeling (SBI'93) en Cao - sectoren.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37812

Incidentele loonontwikkeling van werknemers naar Standaard bedrijfsindeling (SBI'93) en Cao - sectoren.