Group

Overig Sociale Zaken [Sociale Zaken]

Permanent linkCopied

15 datasets

 • Deze tabel geeft inzicht in de dynamiek in de bijstand. De tabel toont het aantal instroommomenten van personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd in de verslagperiode, waaronder het aantal personen dat ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/31/2023 - 00:00
  Theme:
 • Incidentele loonontwikkeling van uur- maand- en jaarlonen van werknemers bij bedrijven en instellingen. Naar SBI'93, Cao-sector en arbeidsmarktstatus. Gegevens beschikbaar vanaf: 1996.

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • Deze dataset start per draaidatum 25-11-2019 en komt in plaats van de UWV Beroepenkaart-data (actueel t/m 20-11-2018) . De gegevens onder de open match data zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in we...

  Data owner: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Rijk)
  Updated: 05/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Work
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 10/12/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • Deze tabel geeft informatie over de organisatiegraad en het aantal werknemers (met betaald werk voor ten minste twaalf uur per week) dat lid is van een vakvereniging. Beide onderwerpen zijn onderverde...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Working conditions
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • dataset met gegevens over cao's in Nederland 2019. In dit onderzoek is gekeken naar het aantal cao’s in Nederland, naar soort en type cao en naar het aantal werknemers dat er onder valt.

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • cijfers mbt ontwikkelbudget 2017

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Employment opportunities
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance