Dataset

Org.graad en leden van vakverenigingen van wn.; SBI, 2000-2004, 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de organisatiegraad en het aantal werknemers (met betaald werk voor ten minste twaalf uur per week) dat lid is van een vakvereniging. Beide onderwerpen zijn onderverdeeld naar geslacht en leeftijd van de werknemers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000-2004, 2006 Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers De cijfers worden eenmalig gepubliceerd en zijn te beschouwen als definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting Deze tabel wordt niet meer aangevuld met nieuwe gegevens, omdat deze cijfers niet meer worden gemaakt.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71704NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71704NED

Organisatiegraad en leden van vakverenigingen. Naar SBI en bedrijfsgrootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71704NED

Organisatiegraad en leden van vakverenigingen. Naar SBI en bedrijfsgrootte.