Dataset

Historie leden vakverenigingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel is een tijdreeks over leden van vakverenigingen, aangesloten bij vakcentrales en overige vakverenigingen. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf 1901.

Frequentie: sinds 2017 per twee jaar, hiervoor jaarlijks. Hierdoor zijn geen gegevens over 2018, 2020 en 2022 bekend.

Status van de cijfers: 1901 - 2021 definitief, 2023 voorlopig.

Wijzigingen per 15 januari 2024: Frequentie: sinds 2017 per twee jaar, hiervoor jaarlijks. Hierdoor zijn geen gegevens over 2018, 2020 en 2021 bekend. Is aangepast naar: Frequentie: sinds 2017 per twee jaar, hiervoor jaarlijks. Hierdoor zijn geen gegevens over 2018, 2020 en 2022 bekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: In oktober 2025 worden de cijfers van 2025 toegevoegd. Cijfers over 2024 worden niet gemaakt.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70061ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70061ned

Historie leden vakverenigingen. Vakcentrales en Overige vakverenigingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70061ned

Historie leden vakverenigingen. Vakcentrales en Overige vakverenigingen