Dataset

Leden per vakvereniging naar vakcentrale, geslacht en leeftijdscategorie (31-03-2014 - 01-04-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het aantal leden per vakvereniging, naar vakcentrale, geslacht en leeftijdscategorie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

integrale enquete onder alle vakbonden in Nederland

Populatie

alle vakverenigingen in Nederland, op 31 maart van het verslagjaar

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080220224

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier