Dataset

Organisatiegraad werknemers; arbeidsduur, arbeidsrelatie, 2000-2004, 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft informatie over de organisatiegraad en het aantal werknemers (met betaald werk voor ten minste twaalf uur per week)dat lid is van een vakvereniging naar arbeidsduur, arbeidsrelatie en werktijden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000-2004, 2006 Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers De cijfers worden eenmalig gepubliceerd en zijn te beschouwen als definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting Deze tabel wordt niet meer aangevuld met nieuwe gegevens, omdat deze cijfers niet meer worden gemaakt.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71700NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71700NED

Organisatiegraad van werknemers naar geslacht, arbeidsrelatie, arbeidsduur en werktijden.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71700NED

Organisatiegraad van werknemers naar geslacht, arbeidsrelatie, arbeidsduur en werktijden.