Dataset

Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) bevat informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van zelfstandigen (01-01-2017 - 01-01-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het doel van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van zelfstandigen. De ZEA wordt uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Bij de ZEA is er met ongelijke kansen getrokken en is er sprake van responsverschillen. Hierdoor zal de samenstelling van de steekproef verschillen van de samenstelling van de populatie. De weegtechniek die dit kan verhelpen is poststratificatie. Bij het bepalen van de weegfactoren door middel van poststratificatie wordt rekening gehouden met de ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking en wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Bij de weging wordt gebruik gemaakt van registergegevens over geslacht, leeftijd, bedrijfstak, herkomst, landsdeel, stedelijkheid en besteedbaar huishoudinkomen. Daarnaast wordt uit de Enquête Beroepsbevolking gebruik gemaakt van gegevens over opleiding.

Populatie

In 2017 bestond de doelpopulatie van de ZEA uit zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland die winstaangifte doen bij de Belastingdienst.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080392eee

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier