Dataset

Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) bevat informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van zelfstandigen (01-01-2017 - 01-01-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het doel van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van zelfstandigen. De ZEA wordt uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Bij de ZEA is er met ongelijke kansen getrokken en is er sprake van responsverschillen. Hierdoor zal de samenstelling van de steekproef verschillen van de samenstelling van de populatie. De weegtechniek die dit kan verhelpen is poststratificatie. Bij het bepalen van de weegfactoren door middel van poststratificatie wordt rekening gehouden met de ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking en wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Bij de weging wordt gebruik gemaakt van registergegevens over geslacht, leeftijd, bedrijfstak, herkomst, landsdeel, stedelijkheid en besteedbaar huishoudinkomen. Daarnaast wordt uit de Enquête Beroepsbevolking gebruik gemaakt van gegevens over opleiding.

Populatie

In 2017 bestond de doelpopulatie van de ZEA uit zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland die winstaangifte doen bij de Belastingdienst.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080392eee

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset