Dataset

Arbeidsomstandigheden: werkbelasting, arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op vragen naar arbeidsomstandig- heden in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. In de module Gezondheid van POLS zijn vanaf 1997 tot en met 2004 vragen over arbeidsomstandigheden opgenomen. Aan personen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking (personen van 15 tot en met 64 jaar die wekelijks minimaal

12 uur betaald werk verrichten) zijn vragen gesteld over arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten die terug te voeren zijn op overmatige werkbelasting. Deze vragen hebben ieder jaar betrekking op ongeveer 4 000 werkende personen.

Deze StatLine tabel toont de lichamelijke werkbelasting, en de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen van de werkzame beroepsbevolking.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • geslacht,
  • leeftijdsklasse,
  • hoogst behaalde onderwijsniveau,
  • beroepsniveau,
  • werkduur en
  • bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997. Voor ongeveer de helft van de gegevens geldt dat informatie beschikbaar is tot en met het jaar 2002. De overige informatie is beschikbaar tot en met 2004.

Frequentie: Jaarlijks

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: 4 november 2005 De cijfers over het jaar 2004 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De publicatie is met ingang van 1 januari 2005 stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37203

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37203

Lichamelijke belasting, arbeidsvoorwaarden, - verhoudingen naar kenmerken van personen en bedrijven.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37203

Lichamelijke belasting, arbeidsvoorwaarden, - verhoudingen naar kenmerken van personen en bedrijven.