Groep

Overig Sociale Zaken [Sociale Zaken]

Permanente linkGekopiëerd

15 datasets

 • Deze dataset start per draaidatum 25-11-2019 en komt in plaats van de UWV Beroepenkaart-data (actueel t/m 20-11-2018) . De gegevens onder de open match data zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in we...

  Data eigenaar: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Rijk)
  Bijgewerkt: 28-03-2023
  Thema:
  • Werk
 • Deze tabel geeft inzicht in de dynamiek in de bijstand. De tabel toont het aantal instroommomenten van personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd in de verslagperiode, waaronder het aantal personen dat ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 28-02-2023
  Thema:
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 12-10-2022
  Thema:
  • Financien
 • Deze tabel geeft informatie over de organisatiegraad en het aantal werknemers (met betaald werk voor ten minste twaalf uur per week) dat lid is van een vakvereniging. Beide onderwerpen zijn onderverde...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Incidentele loonontwikkeling van uur- maand- en jaarlonen van werknemers bij bedrijven en instellingen. Naar SBI'93, Cao-sector en arbeidsmarktstatus. Gegevens beschikbaar vanaf: 1996.

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Werk
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Financien
 • dataset met gegevens over cao's in Nederland 2019. In dit onderzoek is gekeken naar het aantal cao’s in Nederland, naar soort en type cao en naar het aantal werknemers dat er onder valt.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Arbeidsvoorwaarden
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Financien
 • cijfers mbt ontwikkelbudget 2017

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Werkgelegenheid
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Financien