Dataset

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 08-01-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze tabel geeft inzicht in de dynamiek in de bijstand. De tabel toont het aantal instroommomenten van personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd in de verslagperiode, waaronder het aantal personen dat binnen een jaar opnieuw is ingestroomd in de bijstand (WWB, Participatiewet), en het aantal uitstroommomenten van personen met een bijstandsuitkering. De aantallen zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2008.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2021: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van het 2e kwartaal 2021. Definitief zijn de cijfers van 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in februari 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82662NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82662NED

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82662NED

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond