Dataset

Werknemers; inkomstenbron vóór instroom, na uitstroom uit arbeid, 2000-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over alle personen die in slechts één van beide jaren van de beschreven periode op de laatste vrijdag van september in Nederland werknemer waren en in Nederland woonden. De tabel laat zien wat de inkomstenbron aan het begin van de periode was van personen die aan het begin van de periode geen baan hadden als werknemer maar aan het einde van de periode wel (instroom). Daarnaast laat de tabel zien wat de inkomstenbron aan het einde van de periode was van personen die aan het begin van de periode wel een baan als werknemer hadden, maar aan het einde van de periode niet (uitstroom). Van de personen worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd begin periode, herkomstgroepering, economische activiteit/SBI'93 (na instroom of voor uitstroom), inkomstenbron (voor instroom of na uitstroom), perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt. In 2007 was de kwaliteit van informatie over overige uitkeringen twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige categorieën in deze tabel niet weergegeven. Bij andere categorieën met informatie over overige uitkeringen kan niet worden uitgesloten dat het cijfer minder nauwkeurig is. Ook de kwaliteit van informatie over instroom in arbeid vanuit pensioen tussen 2006 en 2007 is twijfelachtig. Om deze reden zijn ook hier de desbetreffende categorieën in deze tabel niet weergegeven. Tot slot is de kwaliteit van informatie over uitstroom uit arbeid tussen 2007 en 2008 onzeker. Om deze reden zijn sommige categorieën over dergelijke stromen niet weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999/'00

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 17 november 2010: De cijfers over 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing, de tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71038ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71038ned

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71038ned

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit