Dataset

Werknemers; inkomstenbron vóór instroom, na uitstroom uit arbeid, 2000-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over alle personen die in slechts één van beide jaren van de beschreven periode op de laatste vrijdag van september in Nederland werknemer waren en in Nederland woonden. De tabel laat zien wat de inkomstenbron aan het begin van de periode was van personen die aan het begin van de periode geen baan hadden als werknemer maar aan het einde van de periode wel (instroom). Daarnaast laat de tabel zien wat de inkomstenbron aan het einde van de periode was van personen die aan het begin van de periode wel een baan als werknemer hadden, maar aan het einde van de periode niet (uitstroom). Van de personen worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd begin periode, herkomstgroepering, economische activiteit/SBI'93 (na instroom of voor uitstroom), inkomstenbron (voor instroom of na uitstroom), perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt. In 2007 was de kwaliteit van informatie over overige uitkeringen twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige categorieën in deze tabel niet weergegeven. Bij andere categorieën met informatie over overige uitkeringen kan niet worden uitgesloten dat het cijfer minder nauwkeurig is. Ook de kwaliteit van informatie over instroom in arbeid vanuit pensioen tussen 2006 en 2007 is twijfelachtig. Om deze reden zijn ook hier de desbetreffende categorieën in deze tabel niet weergegeven. Tot slot is de kwaliteit van informatie over uitstroom uit arbeid tussen 2007 en 2008 onzeker. Om deze reden zijn sommige categorieën over dergelijke stromen niet weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999/'00

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 17 november 2010: De cijfers over 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing, de tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71038ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71038ned

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71038ned

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit