Dataset

Niet-Nederlandse immigranten: belangrijkste inkomstenbron, geboorteland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Niet - Nederlandse immigranten van 15 tot 65 jaar naar belangrijkste inkomstenbron, geboorteland, jaar van vestiging en geslacht 1999 - 2003 Gewijzigd op 08 april 2009. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70966ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70966ned

Niet - Nederlandse immigranten van 15 tot 65 jaar naar belangrijkste inkomstenbron, geboorteland, jaar van vestiging en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70966ned

Niet - Nederlandse immigranten van 15 tot 65 jaar naar belangrijkste inkomstenbron, geboorteland, jaar van vestiging en geslacht