Dataset

Werknemers en loon; met of zonder andere inkomstenbron; 1999-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft aantallen werknemers plus het gemiddeld loon van deze werknemers. De werknemers worden daarbij ingedeeld naar eventuele andere inkomstenbronnen die zij hebben, zoals werk als zelfstandige, een uitkering of pensioen. Van de werknemers worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, economische activiteit/SBI'93, sociale verzekeringsdagen, perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt. De informatie over sociale verzekeringsdagen in 2006 is van onvoldoende kwaliteit voor toepassing in deze tabel. Om deze reden is de uitsplitsing naar aantal sociale verzekeringsdagen voor dit jaar niet beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70771ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70771ned

Werknemers met of zonder uitkering, pensioen of arbeid als zelfstandige. Geslacht, leeftijd, economische activiteit en gemiddeld loon.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70771ned

Werknemers met of zonder uitkering, pensioen of arbeid als zelfstandige. Geslacht, leeftijd, economische activiteit en gemiddeld loon.