Dataset

Werknemers en loon; met of zonder andere inkomstenbron; 1999-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft aantallen werknemers plus het gemiddeld loon van deze werknemers. De werknemers worden daarbij ingedeeld naar eventuele andere inkomstenbronnen die zij hebben, zoals werk als zelfstandige, een uitkering of pensioen. Van de werknemers worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, economische activiteit/SBI'93, sociale verzekeringsdagen, perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt. De informatie over sociale verzekeringsdagen in 2006 is van onvoldoende kwaliteit voor toepassing in deze tabel. Om deze reden is de uitsplitsing naar aantal sociale verzekeringsdagen voor dit jaar niet beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70771ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70771ned

Werknemers met of zonder uitkering, pensioen of arbeid als zelfstandige. Geslacht, leeftijd, economische activiteit en gemiddeld loon.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70771ned

Werknemers met of zonder uitkering, pensioen of arbeid als zelfstandige. Geslacht, leeftijd, economische activiteit en gemiddeld loon.