Dataset

Bevolking naar inkomstenbron; arbeid, uitkering en/of pensioen; 1999-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft voor alle inwoners van Nederland welke inkomstenbronnen zij hadden op de laatste vrijdag van september. De bevolking wordt daarbij als volgt ingedeeld:

  • personen werkzaam als werknemer of zelfstandige;
  • personen met een uitkering;
  • personen met pensioen;
  • personen met een combinatie van verschillende inkomstenbronnen;
  • personen zonder één van de genoemde inkomstenbronnen. Van de personen worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld. De cijfers in de tabel geven het aantal personen met uitsluitend de vermelde (combinatie van) inkomstenbron(nen).

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, huishouden (particulier of institutioneel), perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt. Voor deze tabel ontbrak in 2006 een klein deel van de informatie over pensioenen. Hierdoor zijn de juiste cijfers van bepaalde categorieën in de tabel niet bekend. Deze cijfers zijn daarom als onbekend weergegeven. In 2007 en 2008 was de kwaliteit van informatie over overige uitkeringen twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige categorieën in deze tabel niet weergegeven. Bij andere categorieën met informatie over overige uitkeringenkan niet worden uitgesloten dat het cijfer minder nauwkeurig is. Voor deze tabel ontbrak in 2007 een klein deel van de informatie over pensioenen. Hierdoor zijn de juiste cijfers van bepaalde categorieën in de tabel niet bekend. Deze cijfers zijn daarom als onbekend weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers, deze tabel is stopgezet

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70744ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70744ned

Personen met arbeid, uitkering en/of pensioen of geen inkomsten. Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en huishouden.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70744ned

Personen met arbeid, uitkering en/of pensioen of geen inkomsten. Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en huishouden.