Dataset

Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over alle personen die in slechts één van beide jaren van de beschreven periode op de laatste vrijdag van september een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvingen en in Nederland woonden. De tabel laat per uitkering de stromen uitkeringsontvangers zien. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het eerste jaar de betreffende uitkering had, wordt de persoon aangemerkt als uitstromer. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het tweede jaar in de periode de betreffende uitkering had, wordt de persoon aangemerkt als instromer. Van de personen worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld. In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt. Tevens is geconstateerd dat de informatie over uitstroom uit arbeidsongeschiktheid tussen 2005 en 2006 onjuist is. Om deze reden is besloten de desbetreffende categorieën met terugwerkende kracht niet weer te geven.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd begin periode, herkomstgroepering, inkomstenbron voor instroom of na uitstroom, perioden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999/'00

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 23 november 2010: De cijfers over 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers staan gepland voor elk najaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71051ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71051ned

Uitkeringsontvangers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, inkomstenbron

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71051ned

Uitkeringsontvangers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, inkomstenbron